woensdag 6 december 2017

De Pont 25 Jaar

In 2017 was het 25 jaar geleden dat De Pont zijn deuren opende voor het publiek. Het museum viert dit jubileum met de expositie WeerZien, waarin bijzondere kunstwerken die al eerder in De Pont te zien zijn geweest, terugkomen. Bijzondere tentoonstelling in het beste museum voor moderne kunst in Nederland.

In 2017 it was twenty-five years, since De Pont Museum in Tilburg opened its doors to the public. This anniversary is celebrated with the exhibition ReView, which involves the return of special artworks that have been seen in De Pont over the years. Great exhibition in Hollands best museum for modern art.


Anish Kapoor
Sky Mirror, 2017
 Giuseppe Penone
Palpebre
(1989-1991)
 
Richard Long
Planet Circle, 1991
Thomas Schutte
Grosse Geister
 Wolfgang Laib
Ziggurat, 2005
Katarina Grosse
Untitled, 2002 
 
Anish Kapoor
Vertigo, 2008
Callum Innes
Untitled # 3, 5 and 8, 2016 Fiona Tan
Vox Populi London, 2012

Philip-Lorca diCorcia
Head # 7 and 11, 2001

Robert Therrien
Table and Four Chair, 2003
 
Ai Weiwei
Forever, 2003
 
Richard Serra
Gutter Splash Two Corner Cast, 1992
Mary Heilmann
Laurens, 1986
 
Ai Weiwei
Grapes

 Anish Kapoor
Sky Mirror, 2017donderdag 30 november 2017

Portretten uit Vlaanderen

Zuiderburen: Portretten uit Vlaanderen 1400-1700.  
Museum Mauritshuis toont het verhaal van de Vlaamse portretkunst aan de hand van een keuze uit de beste Vlaamse portretten van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. 

Neighbours: Portraits from Flanders 1400-1700. Museum Mauritshuis The Hague tells the story of Flemish portraiture using a selection of the best Flemish portraits from the Royal Museum of Fine Arts of Antwerp. 


Pieter Pourbus (1523-1584)
Portret/Portrait van Olivier Nieulant, 1573 
 


  

Meester van Frankfurt (1460-1530)
Zelfportret van de kunstenaar met zijn vrouw (1496).
Master of Frankfurt, Self portrait of the artist with his wife, 1496.


Rogier van der Weyden (1399-1464)
Portret / Portrait van Philippe de Croy, ca. 1460 [detail]

Pieter Pourbus (1523-1584)
Portret/Portrait van Olivier Nieulant, 1573  [detail]
 Quinten Massijs (1465-1530)
Portret/Portrait van Pieter Gillis 1517
 Erasmus Quellinus II
Portret van een jongen als jager, ca. 1655
Portrait of a boy as a hunter
 Anthony van Dyck (1599-1641)
Portret/Portrait van Marten Pepijn, 1632
 Anthony van Dyck (1599-1641)
Portret/Portrait van Cesare Alessandro Scaglia di verrua, ca. 1534
 

woensdag 8 november 2017

Johan Maelwael

Een tentoonstelling vol middeleeuwse pracht: Johan Maelwael. Het Rijksmuseum eert daarmee de eerste Nederlandse schilder. Opgeleid in het hertogdom Gelre, beleefde Johan Maelwael (1370 - 1415) ruim zeshonderd jaar geleden zijn hoogtijdagen als schilder van de machtige hertogen aan het Bourgondische hof.

An exhibition full of medieval splendour. Rijksmuseum Amsterdam honors the first Northern Netherlandish painter: Johan Maelwael (c. 1370 - 1415), who was an artist at the courts of the Dukes of Guelders and Burgundy around 1400.Memorietafel van
Memorial Tablet of 
Hendrik van Rijn
c.1363
 Armenbijbel 
Biblia Pauperum
c. 1395
Detail van Maria altaar-stuk
from Marian Altarpiece
1410

Detail Les Petites Heures
1408Belles Heures 
van from Jean Hertog / Duke de Berry
1408

Johan Maelwael
Vlindermadonna
Butterfly Madonna
1415

Johan Maelwael
Grote Ronde Pietà 
La Grande Pietà Ronde 
c. 1400 
donderdag 2 november 2017

Hollandse Meesters

Hermitage Amsterdam heeft vele Hollandse Meesters uit de beroemde collectie van Hermitage St.-Petersburg naar Nederland gehaald. De Russische tsaren kochten volop Hollandse meesters voor hun paleizen. Ze werden de oogappels van de tsaren. De meeste van die werken zijn nooit in Nederland te zien geweest. Er zijn o.a. zes schilderijen van Rembrandt bij.

Museum Hermitage Amsterdam shows Dutch Masters from the renowned St Petersburg collection. The Russian tsars admired the Dutch painters. The paintings they bought were never to be seen in the Netherlands. At least six paintings of Rembrandt are amongst them.


Rembrandt 
Jonge vrouw met oorbellen
Young woman trying earrings
1656

Thomas de Keyzer
portret van Loef Vredericz als vaandeldrager
portrait van Loef Vredericz as Standard Bearer
1626 (detail)

Gerrit Berckheyde
 Zicht op het Stadhuis in Amsterdam
View of the City Hall of Amsterdam
 1670 

Govert Flinck 
Portret van / Portrait of Cornelia Haringh 
1645 (detail)

 Rembrandt
Flora

1634

 Ferdinand Bol
zittende geleerde / Sitting scholar
1645
Rembrandt 
Oude man in het rood
Old man in red
1654


Samuel van Hoogstraten
Zelfportret / Self-portrait
1645

Gerard van Honthorst
Chistus in de hof van Gethsemane
Christ in the garden of Gethsemane
1617 (detail)

Ferdinand Bol
zittende geleerde / Sitting scholar
1645 (detail)


Rembrandt 
Man met baard en baret
Manwith Beard and Beret
1661 (detail)


Paulus Potter
De straf van een jager
Hynter's Punishment
1648

dinsdag 24 oktober 2017

Rembrandt de etser

De wereldberoemde schilder Rembrandt van Rijn was ook een virtuoze etser. 60 prenten van hem zijn nu te zien in de presentatie Virtuositeit en Verbeeldingskracht: Rembrandt-etsen uit de collectie van Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam.

The world-famous painter Rembrandt van Rijn was also a virtuoso printmaker. Sixty of his prints are displayed in the exhibition 'Virtuosity and Imagination: Rembrandt etchings from the collection'.  Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam.
een boer / a peasant, 1634
oude bebaarde man / old man with beard, 1631


  


Rembrandt's moeder / artist's mother, 1633

zelfportret met opgeheven sabel / self-portrait with raised sabre, 1634


 collega Jan Asselijn, een schilder/ a colleague Jan Asselijn, painter, 1647tweede 'oosterse' kop / the second oriental head, 1635


vierde 'oosterse' kop / the fourth oriental head, 1635